ZEOLIT - DAR ZEME

Prírodná hornina s jedinečnými vlastnosťami

ZEOLIT - DAR ZEME

Prírodná hornina s jedinečnými vlastnosťami

Ekologické riešenie

Vďaka špecifickým fyzikálno-chemickým vlastnostiam je zeolit ekologickým prostriedkom. Je bezpečný pre ľudí, pôdu, rastliny a zvieratá.

Všestranné využitie

Zeolit (klinoptilolit) má široké využitie v oblastiach ako je poľnohospodárstvo, chovateľstvo, stavebníctvo, pri filtrácii vody, v priemysle.

Cena a kvalita

Ide o cenovo porovnateľný materiál s chemicky vyrábanými produktami. Ide však o ekologické riešenie s dosahujúce svetové štandardy.

Produkty zo ZEOLITU

Ekologické produkty pre firmy, obce a súkromný sektor

Údržba ciest

Ekologický posypový materiál pre zimnú údržbu ciest, chodníkov, parkovísk, a plôch.

Viac info

Filtrácia vody

Prírodný produkt na úpravu pitnej vody, vody v bazénoch, akváriách a jazierkach.

Viac info

Priemysel

V priemysle sa zeolit využíva ako vysušovadlo, plnivo vo výrobe a pri odstraňovaní následkov ekologických katastrof.

Viac info

Chov zvierat

Zeolit v chovateľstve sa používa ako kŕmne aditívum, podstielka, pri filtrácii vody či dekorácii akvárií.

Viac info

Stavba

V stavebníctve slúži zeolit ako stabilizátor v betóne, v stavebných zmesiach a ako protikorózna prímes.

Viac info

Pestovanie

Zeolit je vhodný pre hnojenie trávnatých plôch, stromov, pestovanie ovocia a zeleniny.

Viac info

Filtrácia vody

Prírodný produkt na úpravu pitnej vody, vody v bazénoch, akváriách a jazierkach.

Viac info

Chov zvierat

Zeolit v chovateľstve sa používa ako kŕmne aditívum, podstielka, pri filtrácii vody či dekorácii akvárií.

Viac info

Pestovanie

Zeolit je vhodný pre hnojenie trávnatých plôch, stromov, pestovanie ovocia a zeleniny.

Viac info

zeolit uvod

EP Slovakia s.r.o., Pod Lipovým 13,
841 07 Bratislava, Slovenská republika

  • Email: info@ecoproducts.sk
  • Phone: +421 905 755 314
  • Web: www.ecoproducts.sk

Fotogaléria

Search