Priemysel

Zeolit a jeho využitie vo výrobe

Priemysel

Zeolit a jeho využitie vo výrobe

Požiadavky priemyslu sú veľmi špecifické, pričom sa stále dostávajú do popredia ekologické riešenia. K týmto požiadavkám je potrebné pristupovať individuálne a ponúkať riešenia pre konkrétne odvetvie. Vďaka svojim výnimočným vlastnostiam, slúžia produkty zo zeolitu ako adsorbent a desikant (vysušovadlo). 

Produkty zo zeolitu adsorbujú pachy a slúžia aj ako plnivo pri výrobe papiera a plastov. Jednou z ich vlastností je tiež stabilizácia zmesí u rôznych zmesných produktov. Zároveň sa zeolit využíva pri priemyselných haváriach na odstránenie škodlivín a ochrany životného prostredia. 

 

Využitie produktov zo zeolitu
Čistenie škodlivín a exhalátov

KlinoCarb je prípravok určený na sorbciu vlhkosti a škodlivín ako sú ťažké kovy, dioxíny a iné. Z plynných médií ide o spaliny, exhaláty a podobne.

Sorbčná drť pre ekologické a priemyselné havárie
Ochrana životneho prostredia
Vysokoúćinné univerzálne plnivo
Zvýšenie efektivity bioplynných staníc

galeria priemysel

zeolit priemysel005KlinoCarb

Výhody a vlastnosti produktu

 • efektívne pohlcovanie nečistôt a zápachu
 • vysoká sorbčná schopnosť
 • maximálna chemická stabilita
 • bezpečný pre pôdu, rastliny a zvieratá
 • jednoduchá manipulácia, nízka prašnosť
 • ekologické riešenie a ochrana životného prostredia
 • vhodné pre malé aj veľké prevádzky

KlinoCarb

zeolit priemysel005

Výhody a vlastnosti produktu

 

 • efektívne pohlcovanie nečistôt a zápachu
 • vysoká sorbčná schopnosť
 • maximálna chemická stabilita
 • bezpečný pre pôdu, rastliny a zvieratá
 • jednoduchá manipulácia, nízka prašnosť
 • ekologické riešenie a ochrana životného prostredia
 • vhodné pre malé aj veľké prevádzky

zeolit priemysel008KlinoSorb

Výhody a vlastnosti produktu

 • efektívne pohlcovanie nečistôt a zápachu
 • vysoká sorbčná schopnosť
 • maximálna chemická stabilita
 • bezpečný pre pôdu, rastliny a zvieratá
 • ednoduchá manipulácia, nízka prašnosť
 • vhodný pre všetky typy povrchov (vozovky, betón, asfalt, zámková dlažba)
 • nehorľavý materiál
 • ekologické riešenie a ochrana životného prostredia

KlinoSorb

zeolit priemysel008

Výhody a vlastnosti produktu

 

 • efektívne pohlcovanie nečistôt a zápachu
 • vysoká sorbčná schopnosť
 • maximálna chemická stabilita
 • bezpečný pre pôdu, rastliny a zvieratá
 • ednoduchá manipulácia, nízka prašnosť
 • vhodný pre všetky typy povrchov (vozovky, betón, asfalt, zámková dlažba)
 • nehorľavý materiál
 • ekologické riešenie a ochrana životného prostredia

ZeoCem Microzeolit priemysel006

Výhody a vlastnosti zeolitu ako vysokoúčinného univerzálneho plniva

 • extra optimalizovaná granulometria a
  jemnosť produktu
 • optimalizuje homogenitu a stabilitu zmesí,
  prispieva k účinnosti aktívnych látok
 • prináša protispekavé a protihrudkujúce účinky
 • sorbuje vlhkosť, nežiadúce látky a pachy
 • prispieva k zvýšeniu účinnosti aktívnej látky
 • zlepšuje vlastnosti konečných produktov

ZeoCem Micro

zeolit priemysel006

Výhody a vlastnosti zeolitu ako vysokoúčinného univerzálneho plniva

 • extra optimalizovaná granulometria a
  jemnosť produktu
 • optimalizuje homogenitu a stabilitu zmesí,
  prispieva k účinnosti aktívnych látok
 • prináša protispekavé a protihrudkujúce účinky
 • sorbuje vlhkosť, nežiadúce látky a pachy
 • prispieva k zvýšeniu účinnosti aktívnej látky
 • zlepšuje vlastnosti konečných produktov

zeolit priemysel004KlinoGas

Výhody použitia produktu KlinoGas pre bioplynné stanice

 • zvyšenie efektivity bioplynovej stanice
 • zlepšenie anaeróbnych procesov pri spracovaní biomasy
 • zníženie koncentrácie amoniaku počas rozkladu bielkovín, aminokyselín a močoviny
 • pomáha pri rozmnožovaní mikroorganizmov
 • zvýšenie množstva produkovaného bioplynu
 • zlepšenie kvality digestátu ako pôdneho hnojiva

KlinoGas

zeolit priemysel004

Výhody použitia produktu KlinoGas pre bioplynné stanice

 

 • zvyšenie efektivity bioplynovej stanice
 • zlepšenie anaeróbnych procesov pri spracovaní biomasy
 • zníženie koncentrácie amoniaku počas rozkladu bielkovín, aminokyselín a močoviny
 • pomáha pri rozmnožovaní mikroorganizmov
 • zvýšenie množstva produkovaného bioplynu
 • zlepšenie kvality digestátu ako pôdneho hnojiva

 

 

zeolit priemysel009

Otázky a objednávky

Máte záujem o cenovú ponuku? Náš odborný personál vám poradí pri výbere a pripraví cenovú ponuku na mieru.
​Napíšte alebo zavolajte nám ešte dnes a náš obchodný zástupca Vás bude kontaktovať.

EP Slovakia s.r.o., Pod Lipovým 13,
841 07 Bratislava, Slovenská republika

 • Email: info@ecoproducts.sk
 • Phone: +421 905 755 314
 • Web: www.ecoproducts.sk

Fotogaléria

Search