Blog

Ako najlepšie využiť priaznivé pôsobenie zeolitu pri pestovaní viniča, ovocných rastlín a drevín

Ako najlepšie využiť priaznivé pôsobenie zeolitu pri pestovaní viniča, ovocných rastlín a drevín

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

Vinič ako trvácna plodina potrebuje pre optimálny vegetatívny rast a úrodu hrozna úmerne veľké množstvo živín. Veľká listová plocha a vyparovanie podmieňuje potrebu veľkého množstva vody. Vo všeobecnosti platí, že živiny a voda sú limitujúcimi faktormi úrody viniča. Dôležitú úlohu však zohráva celkový zdravotný stav.

 

Vinič potrebuje pôdu zásobenú živinami a pravidelné hnojenie, najlepšie hnojivami s postupným dlhodobejším účinkom. Môžeme konštatovať, že takmer každý rok sa v letnom období vyskytuje dlhšie bezzrážkové obdobie, keď pri vysokých teplotách vzduchu trpí vinič nedostatkom vlahy. Tento nedostatok sa následne prejaví na nižšej úrode a cukornatosti.

 

Negatívne dôsledky nedostatku vlahy v pôde sa dajú eliminovať prírodným zeolitom, ktorý je horninou vulkanického alebo sedimentárneho pôvodu. Chemicky je to hlinitokremičitan, ktorý má schopnosť vstrebávať živiny a vodu a tieto postupne uvoľňovať. Zeolity majú totiž trojrozmernú kryštalickú mriežku obsahujúcu póry a dutiny molekulových rozmerov, ktoré môžu viazať ióny a katióny kovov, ale aj molekuly vody. Takto pútané molekuly a ióny sa postupne uvoľňujú.

 

Zeolity zakomponované do hnojív postupne uvoľňujú živiny. Rastliny sú takto v celom vegetačnom období v dobrej kondícii, čím je podmienená tvorba dobrej úrody. Samotný zeolit obsahuje aj ďalšie biogénne prvky ako je horčík, vápnik, sodík, draslík a ďalšie. To zvyšuje vlastnosti zeolitového hnojiva.

 

Ako je možné aplikovať prírodný zeolit, resp. hnojivá na báze prírodného zeolitu:

 1. Do ryhy v prikmienkových pásoch
 2. Jesenná priorávka v medziradí (ako štandardný agrotechnický úkon vo vinici)

 

Aké sú výhody aplikácie hnojiva?

 • Efektívne hospodárenie v vodou (predovšetkým v období sucha)
 • Zadržiavanie a pravidelný prísun makro a mikro živín: vápnik, horčík, železo, draslík, kremík, fosfor nevyhnutných pre vinič
 • Podporuje prirodzenú rezistenciu voči chorobám
 • Zmierňuje nepriaznivé stresové účinky abiotických faktorov (teplota, slnečné žiarenie)
 • Zvýšenie dĺžky letorastov (ideálne pre rastový štart sadeníc – u novozaložených viníc) 
 • Zlepšuje akostné znaky bobúľ viniča + zvýšenie úrody hrozna – zvýšený počet strapcov ako aj vyššia hmotnosť strapca (pokusné vinice – zvýšenie úrody o 20-25% v prvých 2 rokoch po aplikácii – aplikovanie zeolitu do ryhy v prikmienkových pásoch)
 • Zvýšenie cukornatosti (dané aj dĺžkou slnečného svitu v priebehu roka)

 

Naše odporúčanie:

Aplikované množstvo – min. 100-120 kg / ha (prírodný produkt – vyššia dávka nie je škodlivá)

Je vhodné kombinovať s produktom KlinoGrow  (informácie sú dostupné v produktových listoch)

 

EP Slovakia s.r.o., Pod Lipovým 13,
841 07 Bratislava, Slovenská republika

 • Email: info@ecoproducts.sk
 • Phone: +421 905 755 314
 • Web: www.ecoproducts.sk

Fotogaléria

Search