Blog

Previous Next

Lepší vzhľad futbalových a golfových ihrísk s využitím zeolitu

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

V tomto blogu získate návod na vhodné aplikovanie zeolitu pri pieskovaní trávnika a pri jeho zakladaní. Dozviete sa viac aj o výhodách použitia tejto prírodnej horniny pri udržiavaní trávnikov. Jedným zo štadiónov, kde sa používa zeolit je Stade Louis II, domov futbalového klubu AS Monaco.

Ako aplikovať zeolit pri pieskovaní trávnika a ako zakladať trávnik? Odporúčané frakcie sú – 0,2-1 mm, resp. 0,5-1 mm (frakcie, ktoré sú najviac podobné/totožné s pieskom). Zeolit je možné aplikovať samostatne, alebo v kombinácii s pieskom v pomere 1:1.

Výhody použitia zeolitu pri pieskovaní trávnikov:

 • Lepšia manipulácia s materiálom - schopnosť zeolitu adsorbovať vodu (pri miešaní zeolitu a piesku – v priebehu niekoľnkých minút zeolit naadsorbuje vodu vlhkého piesku a zmes zostáva suchá a sypká) – lepšie podmienky pri aplikácii – lepšie vyplnenie dier v pôde – ekonomický efekt – suchý piesok je výrazne drahší (až 3násobne) ako vlhký piesok (možnosť miešať zeolit + vlhký piesok – ekonomická úspora)
 • Zeolit eliminuje tvorbu plesní po zimnom období – adsorbciou nadmernej vlhkosti a jej postupným uvoľňovaním (pleseň snežná, pleseň sivá, atď.)
 • Zeolit zlepšuje prevzdušňovanie pôdy a dostupnosť kyslíka pre korene – pomáha predchádzať hnilobe koreňov
 • Aplikáciou zeolitu sa znižuje aplikácia množstva použitých hnojív cca o 30% v priebehu roka – klinoptilolitový zeolit adsorbuje amónny dusík, čím sa zvyšuje účinnosť použitia dusíka v hnojivách (bez použitia zeolitu sa až 70% dusíka obsiahnutého v hnojivách stratí v pôde bez toho, aby bol prijatý rastlinami) – postupné uvoľňovanie dusíka v priebehu celého vegetačného obdobia
 • Použitie zeolitu má pozitívny vplyv na predĺženie koreňovej sústavy tráv na greenoch a ihriskách (dĺžka koreňovej sústavy sa po 6 mesiacoch po aplikácii predlžuje cca o min. 50-60%; predĺženie z 11cm na 19cm) – lepšia kondícia greenu a trávnika (menšia náchylnosť na výkyvy počasia – dlhšie obdobia sucha a dažďov)
 • Zníženie množstva vody potrebného na zavlažovanie trávnika – vďaka schopnosti zeolitu adsorbovať vodu v čase jej nadbytku a vypúšťaniu vody v čase jej nedostatku v pôde
 • Zlepšenie klíčivosti pri „podsievaní“ trávnikov
 • Zdravší a odolnejší povrch greenov a ihrísk
 • Lepší vzhľad greenov a ihrísk (bez plesní) + zlepšená farebnosť trávnika
 • Ekologický materiál – zníženie aplikovaného množstva chemických postrekov – možnosť použiť bez následkov vo všetkých oblastiach vodných tokov atď.

 

Zakladanie futbalových ihrísk a golfových greenov

Snímka obrazovky 2018 05 29 o 1.10.02

Na obrázku vidíme vrstvy - zakladanie futbalových (prírodných a umelých), golfových a záhradných trávnikov

Ako na zakladanie futbalových ihrísk a golfových greenov:

 • Vrstva 1“-2“ Leveling Stone – ide o zeolitovú vrstvu, v minulosti sa využívalo kamenivo (frakcie 4-8mm, resp. 2,5-5mm a iné).
 • Ideálne riešenie pri zakladaní trávnika je vrstvy kameniva (frakcia 2,5-5mm, resp. drenážnu vrstvu 8-16, 16-32mm) nahradiť zeolitovou vrstvou (frakcie 1-2,5mm, 2,5-5mm, 4-8mm, 8-16mm, 16-32mm – každá firma, ktorá zakladá trávniky používa vlastný systém – široký rozsah – malo by to vyhovovať každému) – vytvorí sa unikátny viacvrstvový drenážny systém, ktorý spĺňa aj všetky vyššie uvedené výhody (ako pri „pieskovaní trávnikov“).
 • + zeolit má nižšiu objemovú hmotnosť, tzn. 1 tona kameniva (1x1x1m) < 1 tona zeolitu (1x1x1,8m) – z 1 tony získame 2-násobne viac materiálu – celková spotreba materiálu oproti kamenivu je nižšia.
 • Aplikované množstvo je dobré zvoliť podľa hrúbky vrstvy pri zakladaní trávnika.

EP Slovakia s.r.o., Pod Lipovým 13,
841 07 Bratislava, Slovenská republika

 • Email: info@ecoproducts.sk
 • Phone: +421 905 755 314
 • Web: www.ecoproducts.sk

Fotogaléria

Search